Club Futur

Tuinlab

De groeiende verstedelijking, de overvloed aan informatie en technologie en de dreigende schaarste aan grondstoffen zorgen bij veel mensen in de stad voor een grote behoefte aan een authentieker en groener leven.

Er ontstaan steeds meer creatieve ideeën om ervoor te zorgen dat we ook in de urbane omgeving kunnen genieten van alles wat de natuur ons biedt: groene graffiti, volkstuinen op daken, verticale tuinen en TuinLab: in huis je eigen groeten en fruit verbouwen.

TuinLab biedt een nieuw perspectief op het tuinieren van de toekomst: stad en land ontmoeten elkaar en de grens tussen huis en tuin vervaagt.

TuinLab bestaat uit een prognose over de behoefte aan een groener leven in de urbane omgeving en het daaruit voortvloeiende (stads)tuinieren van de toekomst. Het resultaat: een productvoorstel voor IKEA: een meubellijn waarmee binnenshuis groenten en fruit gekweekt kan worden zonder zonlicht of potgrond.

2009 Eindwerk voor Academie Artemis (cum laude)

Fotografie: Bas Berends